کتاب ارتعاشات مکانیکی
چهارشنبه، 10 مهر 1398
کتاب ارتعاشات مکانیکی
عنوان کتاب: ارتعاشات مکانیکی
مولف: دکتر سیروان فرهادی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کردستان
چکیده:
ارتعاشات مکانیکی بخشی جدایی ناپذیر از رفتار ماشین آلات و سازه های صنعتی و غیرصنعتی است. درنتیجه درک پدیده‌های مؤثر در روی دادن ارتعاشات و کنترل آنها از موضوعات جذاب و گریزناپذیر برای مهندسان مکانیک، عمران و دیگر شاخه های مرتبط است. در آماده سازی این کتاب تلاش شده است جنبه های فیزیکی و ریاضیاتی مسائل ارتعاشی به اندازه کافی تشریح شوند و با حل نمودن مثال های گوناگون مباحث مطرح شده برای خوانندگان تثبیت گردند.
 
منبع: انتشارات دانشگاه کردستان
 
فرهنگ دانشگاه کردستان
 
این فرهنگ با ارزش به سرپرستی آقای ماجد مردوخ روحانی و با همکاری آقایان مهدی سنندجی، محی الدین کریمیان، محمدژیان امینی و دکتر یدالله پشابادی طی 10 سال نوشته شده است.
این فرهنگ در بر دارنده 93 هزار مدخل، 86 هزار و 826 ترکیب فعلی و اسمی مجزا، صرف و توضیح پنج هزار و 171 مصدر، 15 هزار و 780 شاهد و مثال، شش هزار و 418 حوزه معنایی و 26 هزار و 808 ارجاع است.
فرهنگ فارسی-کردی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
شیوهنامه اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرآیند کار و مراحل چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
دستورالعمل اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرم درخواست امتیاز فصل از کتاب، اعضای هیأت‌علمی