کتاب شرح گیپایی در نحو عربی
چهارشنبه، 10 مهر 1398
کتاب شرح گیپایی در نحو عربی عنوان کتاب: شرح گیپایی در نحو عربی
مولف: خانم دکتر شرافت کریمی، عضو هیات علمی گروه ادبیات عربی، دانشگاه کردستان
چکیده:
شرح گیپایی در نحو  عربی، شرح فارسی کافیه ابن حاجب از میر سید شریف جرجانی است. این کتاب تصحیح انتقادی همراه با مقدمه و تعلیقات و از منابع معتبر در صرف و نحو و مباحث مرتبط با زبان شناسی عربی است‌.
 
منبع: انتشارات دانشگاه کردستان
 
فرهنگ دانشگاه کردستان
 
این فرهنگ با ارزش به سرپرستی آقای ماجد مردوخ روحانی و با همکاری آقایان مهدی سنندجی، محی الدین کریمیان، محمدژیان امینی و دکتر یدالله پشابادی طی 10 سال نوشته شده است.
این فرهنگ در بر دارنده 93 هزار مدخل، 86 هزار و 826 ترکیب فعلی و اسمی مجزا، صرف و توضیح پنج هزار و 171 مصدر، 15 هزار و 780 شاهد و مثال، شش هزار و 418 حوزه معنایی و 26 هزار و 808 ارجاع است.
فرهنگ فارسی-کردی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
شیوهنامه اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرآیند کار و مراحل چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
دستورالعمل اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرم درخواست امتیاز فصل از کتاب، اعضای هیأت‌علمی