کتاب ممیزی مالیاتی اشخاص حقوقی
چهارشنبه، 10 مهر 1398
کتاب ممیزی مالیاتی اشخاص حقوقی
عنوان: کتاب ممیزی مالیاتی اشخاص حقوقی
مولفین: دکتر محمدامید اخگر، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه کردستان، ناصح حیدریان
چکیده:
کتاب ممیزی مالیاتی اشخاص حقوقی با هدف پوشش خلا منابع مالیاتی که با رویکرد عملیاتی تدوین شده باشد منتشر شده است‌. مسایل کتاب بر اساس اظهارنامه مالیاتی شبیه سازی شده است تا خواننده گان با نحوه برداشت اطلاعات مالیاتی به صورت مستقیم از صورت های مالی اشنا شوند. در تشخیص مالیات قوانین و نکات مالیاتی برای ممیزی مالیاتی بر اساس اخرین قوانین و بخشنامه های مصوب رعایت شده است. به عنوان نوآوری در کتاب، مراحل قطعی سازی مالیات و دادرسی مالیاتی به صورت دقیق تشریح شده است.
 
منبع: انتشارات دانشگاه کردستان
 
فرهنگ دانشگاه کردستان
 
این فرهنگ با ارزش به سرپرستی آقای ماجد مردوخ روحانی و با همکاری آقایان مهدی سنندجی، محی الدین کریمیان، محمدژیان امینی و دکتر یدالله پشابادی طی 10 سال نوشته شده است.
این فرهنگ در بر دارنده 93 هزار مدخل، 86 هزار و 826 ترکیب فعلی و اسمی مجزا، صرف و توضیح پنج هزار و 171 مصدر، 15 هزار و 780 شاهد و مثال، شش هزار و 418 حوزه معنایی و 26 هزار و 808 ارجاع است.
فرهنگ فارسی-کردی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
شیوهنامه اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرآیند کار و مراحل چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
دستورالعمل اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرم درخواست امتیاز فصل از کتاب، اعضای هیأت‌علمی