دسترسی سریع

آزمایشگاه مشاوره خانواده

گروه مشاوره خانواده با توجه به اهمیت کار عملی در مشاوره، و عملی بودن اکثر واحدهای این رشته، از یک طرف، و آماده‌کردن دانشجویان برای ارائه خدمت در مطب و کلینیک‌ها به اقشار دردمند جامعه، آزمایشگاه مشاوره مجهز به سیستم صوتی - تصویری مداربسته و دوربین فیلم‌برداری قابل کنترل از راه دور را تاسیس نمود.
آزمایشگاه دارای دو اتاق مجزا (اتاق مشاوره فردی، خانوادگی، و گروهی) و اتاق سوپروایزری برای دانشجویان کارورز در رشته مشاوره می‌باشد. ویدئو، تلویزیون، نوارهای آموزشی (شامل مصاحبه و مشاوره فردی، خانوادگی و گروهی) و نیز آزمون‌های معتبر در زمینه مشاوره به ویژه مشاوره خانواده از دیگر امکانات و تجهیزات لازم در این مرکز مشاوره است.
آزمایشگاه مذکور علاوه بر ارائه خدمات کارورزی برای دانشجویان این رشته، آماده ارائه خدمات به دانشجویان و کارکنان دانشگاه و حتی مراجعان بیرون دانشگاه در قالب درمانی - آموزشی می‌باشد. این مرکز می‌تواند خلاً 700 ساعته کارآموزی را برای دانشجویان ارشد برای گرفتن پروانه تخصصی را پوشش دهد.