دسترسی سریع

گروه اصلاح و زراعت گیاهان دارویی

اعضای هیأت علمی عضو گروه
ردیف نام و نام خانوادگی درجه تحصیلی رشته تحصیلی محل خدمت
1 جلال خورشیدی دکتری تخصصی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی دانشگاه کردستان
2 محمد مجدی دکتری تخصصی مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی دانشگاه کردستان
3 یوسف سهرابی دکتری تخصصی زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی) دانشگاه کردستان
4 غلامرضا حیدری دکتری تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی   دانشگاه کردستان
5 شیوا خالص‌رو
دکتری تخصصی فیزیولوژی   دانشگاه کردستان