دسترسی سریع

کارگروه‌های علمی استان کردستان

امیر رشیدی
امیر رشیدی مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
گروه علوم دامی استاد
arashidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Amir_Rashidi
دانشکده کشاورزی- اتاق 267 087-33662458
ضرورت، چالش، ماموریت و اهداف

ضرورت شکل‌گیری شبکه ملی جامعه و دانشگاه

 • ناکارآمدی شیوه های رایج سیاست گذاری در کشور
 • مواجه بودن کشور با نوعی بن‌بست سیاست گذاری در مسائل کلان کشور

 

برخی چالش‌های مهم کشور عبارتند از:

 • بیکاری، تورم مزمن، فقر،
 • عدم تعادل در نظام پولی و بانکی،
 • کسری صندوق‌های بازنشستگی،
 • سوءمصرف ذخایر آبی کشور،
 • فرونشست زمین در سراسر کشور،
 • بحران‌های محیط زیست،
 • افزایش آسیب‌های اجتماعی،
 •  مسائل جمعیتی، سیاست‌گذاری فرهنگی، اجتماعی و...

 

ماموریت اصلی شبکه

 • تسهیل الگوی سیاست‌گذاری مشارکتی
 • ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه

 

اهداف اصلی شبکه

 • جلب مشارکت نخبگان در فرآیند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطوح استانی، منطقه ای و ملی
 • ارتقاء توان علمی دانشگاه به‌ منظور سوق دادن فعالیت‌های علمی دانشگاه به سمت رفع نیازها و حل مسائل استانی و ملی
 • ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در تعامل با جامعه و دولت
اضلاع شبکه ملی جامعه و دانشگاه
ارکان شبکه ملی جامعه و دانشگاه
شورای سیاست گذاری
شورای هماهنگی کشوری
شورای هماهنگی استانی